JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Timeline photos

26.05.2024

Espoon piispa Kaisamari Hintikka vihki sunnuntaina uusia työntekijöitä kirkon virkaan. Diakonian virkaan vihittiin Mikael Jutila, Nenna Nieminen ja Kaj Varho. Onnea ja siunausta! 💚