JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Tampereen piispa Matti Repo vihki sunnuntaina uusia työntekijöitä kirkon virkaan

26.05.2024

Tampereen piispa Matti Repo vihki sunnuntaina uusia työntekijöitä kirkon virkaan. Diakonian virkaan vihittiin Marja Kattelus ja Fanni Toiviainen. Onnea ja siunausta! 💚