Akavan liittokokous on juuri valinnut Maria Löfgrenin puheenjohtajaksi

Läs mer

Kirkon juhlat toi toivoa työkalupakkiin - Jobimedia

Läs mer

Hallituksen leikkausten seuraukset näkyvät jo diakoniatyössä – ”Se, että heikoimmista pidetään huolta, on kuulunut meidän yhteis...

Läs mer

”Sillä, että kokee olevansa merkityksellinen, on valtava vaikutus hyvinvoinnille”

14.05.2024

Diakonissa Kirsi Männistö on kehittänyt Hartolaan Meijän kirkko -mallia, jolla vahvistetaan osallisuutta ja yhdessä tekemistä.


Di­a­ko­nis­sa Kir­si Män­nis­tön ke­hit­tä­mäs­sä pal­ve­lu­mal­lis­sa kut­su­taan va­paa­eh­toi­sek­si, ide­oi­daan yh­des­sä ja tor­ju­taan yk­si­näi­syyt­tä.