JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Regeringen vill skära i den sociala tryggheten – diakoniarbetare befarar att bostadslösheten kommer att öka

04.09.2023

Diakoninissa Carita Eklund tror att allt fler kommer behöva hjälp för att få vardagen att gå runt.


Har stor påverkan på redan utsatta människor.