Två diakoner och en diakonissa blev vigda i Borgå domkyrka

Läs mer

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Läs mer

Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely 2023: Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa - evl.fi

Läs mer

Omaleimainen diakonia terveydenhuollon kumppanina - Diakonia+

28.04.2023

Sairaalasielunhoidossa olisi kysyntää diakoniakoulutettujen osaamiselle. Erityisesti sairaanhoitaja-diakonissoilla on jo koulutuksensa puolesta mitä parhaimmat edellytykset työlle sairaalaympäristössä. Diakonia+ juttu haastaakin kirkkoa avoimeen keskusteluun asiantuntijuuden hyödyntämisestä. #diakonia #sairaalasielunhoito


Diakoniatyön mahdollisuus toimia yhteistyössä sairaalan hoitohenkilökunnan sekä sairaalasielunhoidon rinnalla avaa uusia ovia kirkon diakoniatyöntekijöille. Diakoniatyöllä on laaja-alaista tietoa yhteiskunnan epäkohdista ja syrjäytymisestä, joka voisi palvella myös muita toimijoita sosi...