JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Niin kuuluvat yhteen nämä kolme: digitalisaatio, diakonia ja dialogi - Oamk Journal

03.01.2024

Diakoni Matias Jurmun YAMK-oppari käsittelee digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita diakoniatyössä - esimerkkinä digitaalisen yhteydenottopalvelun kehittäminen. Blogitekstin lopussa on linkki opinnäytetyöhön.


Digitaalisen teknologian käyttö yleistyy kaikkialla maailmassa ja sen rooli yhteiskunnassa on tulevaisuuden kehittämisen ja muutoksen kohde. Diakoniatyöllä on yhteiskunnallinen tarkoitus, joka pyrkii antamaan apua kaikille sitä tarvitseville. Tässä blogitekstissä käsitellään sitä, miten...