Tervehdys Kaiserswerthistä, jossa torstaina tutustuimme diakonissalaitoksen toimintaan ja historiaan. Tapasimme myös paikallisia...

Läs mer

”Käynnissä on kiinnostava fyysinen ja metafyysinen murros.” - Jobimedia

Läs mer

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia - Jobimedia

Läs mer

Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

04.10.2023

Arkkipiispa ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toteaa, että kirkko ei voi vaieta köyhyydestä ja osattomuudesta yhteiskunnassa. Osallistumalla keskusteluun luterilainen kirkko haluaa tukea demokratian vahvistumista ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista.


Noin 3,6 miljoonaa suomalaista kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kirkko on jäsentensä kautta mukana yhteiskunnallisen keskustelun kaikilla tasoilla. Kirkolla on myös koulutettujen työntekijöidensä ja vapaaehtoistyöntekijöiden kautta erityistä asiantuntijuutta. Lapsi- ja perhet...