Två diakoner och en diakonissa blev vigda i Borgå domkyrka

Läs mer

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Läs mer

Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely 2023: Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa - evl.fi

Läs mer

Lukijan mielipide | Tarvitsemme työelämään suuntautuneita tohtoreita

21.04.2023

Tohtoriopinnot avattava ammattikorkeakouluihin, kirjoittavat HAMKin rehtorit. Useissa muissa Euroopan maissa tämä on jo mahdollista. Ensimmäistä "diakonian tohtoria" odotellessa kirkossakin voitaisiin herätä tähän päivään ja mahdollistaa uusia tehtäviä ammattikorkeakoulutetuille, sillä esim. ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille (YAMK) löytyy heikosti koulutusta vastaavaa työtä. He hakeutuvatkin työhön hyvinvointialueille ja järjestöihin, jossa osaaminen tunnistetaan. Tällainen kehittämis- ja osaamispotentiaalin kato ei voi olla kirkkotyönantajan etu.


Tohtorikoulutus ammattikorkeakoulussa voi toimia esimerkiksi niin, että koulutettava tekee väitöskirjansa työn ohessa suoraan yritykseen.