JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Lakiesitykset | Toimeentulotuen saajien asumismenojen tiukennus tyrmätään lausuntokierroksella

18.09.2023

"Muutos voi johtaa hakijoiden taloudellisen tilanteen kiristymiseen, häätöihin, maksu­häiriö­merkintöihin sekä ohjautumista ruoka-avun ja diakoniatyön piiriin", arvioi erityisasiantuntija Marko Leimio Yhdenvertaisuus­valtuutetun toimistosta.


Toimeentulotuen saajat patistettaisiin muuttamaan halvempaan asuntoon kolmen kuukauden kuluessa, muuten tukia leikattaisiin.