JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Kysely: Diakoniatyöntekijät huolissaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevista ihmisistä - Evl.fi

04.12.2023

Kysely: valtaosa diakoniatyöntekijöistä arvioi, että mielenterveysongelmien ja toimeentulotukiasiakkaiden määrä ja eriarvoisuus lisääntyvät tulevaisuudessa. Kirkkohallituksen asiantuntija, diakoni Tiina Saarela & co toteuttivat kyselyn diakoniatyöntekijöille lokakuun lopussa.


Diakoniatyöntekijöillä on ensi käden tietoa ihmisten arjesta, ja tällä hetkellä he ovat huolissaan erityisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tulevaisuudesta. Tämä käy ilmi diakoniatyöntekijöille tänä syksynä suunnatusta kyselystä. Kirkkohallituksen Diakonia ja y...