JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Kirkon palkankorotukset 2024

01.12.2023

Kirkon palkkoja korotetaan helmikuussa ja syyskuussa. Korotuksia tulee myös kokemuslisiin ja muihin palkanlisiin.


Kirkon sektorin palkkoja korotetaan kohtuullisesti ensi vuoden aikana.