Kolumni: Kultaisesta häkistä löysään hirteen? - Jobimedia

Läs mer

Ota varaslähtö Vappuun AKYn perinteisellä vappupuurolla! Lue lisää: https://aky.fi/tapahtumat/ Pyydä ilmoittautumislinkki toimi...

Läs mer

Nämä opinnäytetyöt tuovat uusia ideoita ja kehittävät työelämää - Jobimedia

Läs mer

Jokainen kohdataan ihmisenä - Lehteri

31.08.2023

Hyvä juttu diakonissoista! Sairaanhoitaja-diakonissat ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, joiden ammatillisena erityisosaamisena on diakoninen hoitotyö. He ovat vuorovaikutuksen osaaja, joka kykenevät kohtaamaan erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä heidän elämänhaasteissaan. Diakonissoilla on myös uskonnonlukutaitoa ja ammatilliset valmiudet kohdata muun kuin kristillisen vakaumuksen omaavia ihmisiä. Diakonissojen osaaminen olisi kohdallaan seurakuntatyön lisäksi esimerkiksi sairaalasielunhoidossa ja hoivayksiköissä.


Tietoa diakonisesta hoitotyöstä kokonaisvaltaisen terveyden edistäjänä.