JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Hyvinvointialueiden työntekijöistä joka kolmas eläköitymässä

11.12.2023

Kevan ennusteen mukaan kirkon henkilöstöstä n. 43 % eläköityy kymmenen vuoden aikana - diakoniatyöntekijöistä peräti 45 %! Alueellisesti kirkon työntekijöiden eläköitymisen arvioidaan olevan voimakkainta Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien alueella. Nyt alkaa olla viimeinen hetki, että seurakunnissa panostetaan rekrytointiin, asianmukaiseen palkkaukseen ja kunnollisiin työoloihin, jotta saadaan uusia työntekijöitä diakoniaan ja muihin tehtäviin.


Kevan eläköitymisennusteeseen on ensikertaa koottu tiedot hyvinvointialueiden ammateista eläkkeelle siirtyvistä. Raportissa tarkastellaan entiseen tapaan myös kunta-alan, valtion ja kirkon alan henkilöstön ennustettua eläköitymistä. Eläköitymisennusteen mukaan hyvinvointialueilta jää e...