Hyvää tekevää taidetta seurakuntakodin ikkunoissa

mån 7 jun 2021 10:56:14

"Uusia asiakkuuksia on tullut paljon, erityisesti lapsiperheiden osalta. Vanhemman tai vanhempien lomautukset sekä pienyrittäjien vaikeudet näkyvät työssämme", kertoo diakoniajohtaja Pasi Nieminen Porvoon tilanteesta. Jutussa myös tärkeää YV-asiaa!


POR­VOO Por­voon suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja Pasi Nie­mi­nen sa­noo Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen jat­ku­van ke­sän yli.