JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Etusivu - AKI-liittojen, DTL:n ja KNT:n yhteinen verkkomedia

17.01.2024

Nyt se on avattu! DTL:n, KNT:n ja AKI-liittojen yhteinen verkkomedia Jobi löytyy osoitteesta 👉 jobimedia.fi . Klikkaa sivulle!


Jobimedia on kolmen ammattiliiton: AKI-liittojen, DTL:n ja KNT:n yhteinen verkkomedia. Nyt verkkolehti avautuu yleisön saataville!