JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

05.06.2024

Kollegoiden välinen yhteys jatkuu myös eläkkeellä. Hämeenlinnassa eläköityneet diakoniatyöntekijät kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan ja jakamaan kuulumisia. ☕


Hämeenlinnassa eläköityneet diakoniatyöntekijät kokoontuvat kuukausittain vaihtamaan kuulumisia ja muistelemaan menneitä.