Två diakoner och en diakonissa blev vigda i Borgå domkyrka

Läs mer

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Läs mer

Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely 2023: Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa - evl.fi

Läs mer

Diakonins ABC

23.12.2022

Diakonian ABC - hiippakuntasihteeri Cecilia Forsén Porvoon hiippakunnasta vastaa Kyrkpressenin lukijakysymykseen diakoniasta.


En läsare efterlyste fakta om diakoni, vilket passar fint som final på diakonins jubileumsår, och som avstamp för det nya året. Vet du vad som utmärker en diakonal församling och vilka egenskaper en diakoniarbetare inte klarar sig utan?