Nyt on aika vaihtaa maisemaa hetkeksi

Läs mer

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia - Akava

Läs mer

Kolumni: Seurakunnilla ei ole varaa käyttäytyä näin typerästi - Jobimedia

Läs mer

Diakoninen ryhmätoiminta toisen asteen opiskelijoiden tukena - Diakonia+

14.08.2023

Lohjan seurakunnan diakoniatyö toteutti keväällä 2023 toisen asteen opiskelijoille suunnatun ryhmän mielenterveyden ja elämänhallinnan taitojen edistämiseksi. Diakoninen kohtaaminen vaikutti vastaavan nuorten tarpeisiin tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. #diakonia #kohtaaminen


Lohjan seurakunnan diakoniatyö toteutti keväällä 2023 toisen asteen opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallinnan taitoja edistävän ryhmätoiminnan. Ryhmä toteutettiin Mielenterveyden kättä soveltaen. Läsnä oleva ja kiireetön kuuntelu nuorille tutussa ympäristössä vaikutti edes...