JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Diakonien ja nuorisotyönohjaajien koulutus alkaa Jyväskylässä - Jobimedia

26.01.2024

Keski-Suomi huomio! Diakoniatyön ja nuorisotyönohjaajan opinnot alkavat Jyväskylässä. Haku kevään yhteishaussa!


Uudella koulutusmallilla pyritään saamaan tulevaisuuden diakoniatyöntekijöitä ja kirkon nuorisotyönohjaajia Keski-Suomeen.