JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Diakonia - EVL Plus

18.12.2023

Diakoniaa pähkinänkuoressa 👉 Diakonia avaa kirkon ovia -julkaisu, jonka on tuottanut Kirkkohallituksen Diakonian neuvottelukunta yhteistyössä Kirkon diakonia ja yhteiskunta -yksikön asiantuntijoiden kanssa. Nettisivulta saat ladattua pdf-version, sekä diat, joita voi käyttää keskustelun tukena. Klikkaa sivulle 👇


Diakonialla tarkoitetaan sekä diakoniatyötä että koko kirkon, sen jäsenten ja työntekijöiden, yhdessä jakamaa tehtävää ja elämäntapaa.