Tervehdys Kaiserswerthistä, jossa torstaina tutustuimme diakonissalaitoksen toimintaan ja historiaan. Tapasimme myös paikallisia...

Läs mer

”Käynnissä on kiinnostava fyysinen ja metafyysinen murros.” - Jobimedia

Läs mer

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia - Jobimedia

Läs mer

AKI-liitot: Heikentääkö kirkko yhteistoimintaa?

08.05.2023

Turussa kokoontuva kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen lakiesityksen kirkon yhteistoimintalaiksi. Esityksen ongelmallinen kohta on rajaus, jonka mukaan lakia sovellettaisiin vain niihin seurakuntiin, joissa on vähintään 20 työntekijää säännöllisesti. Tällöin yli puolet seurakunnista jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kuntien ja valtion yhteistoimintalaeissa ei ole tällaista soveltamisrajausta.


Kirkon yhteistoimintalain esityksen soveltamisalaraja 20 työntekijään on ongelmallinen.