Kysely: Diakoniatyöntekijät huolissaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevista ihmisistä - Evl.fi

Läs mer

A post from DTL

Läs mer

Tasavallan Presidentti on myöntänyt kunniamerkkejä ansioituneille diakoniatyöntekijöille. Suomen Leijonan ansioristi myönnettiin...

Läs mer

AKI-liitot: Heikentääkö kirkko yhteistoimintaa?

08.05.2023

Turussa kokoontuva kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen lakiesityksen kirkon yhteistoimintalaiksi. Esityksen ongelmallinen kohta on rajaus, jonka mukaan lakia sovellettaisiin vain niihin seurakuntiin, joissa on vähintään 20 työntekijää säännöllisesti. Tällöin yli puolet seurakunnista jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kuntien ja valtion yhteistoimintalaeissa ei ole tällaista soveltamisrajausta.


Kirkon yhteistoimintalain esityksen soveltamisalaraja 20 työntekijään on ongelmallinen.