Två diakoner och en diakonissa blev vigda i Borgå domkyrka

Läs mer

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Läs mer

Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely 2023: Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa - evl.fi

Läs mer

AKI-liitot: Heikentääkö kirkko yhteistoimintaa?

08.05.2023

Turussa kokoontuva kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen lakiesityksen kirkon yhteistoimintalaiksi. Esityksen ongelmallinen kohta on rajaus, jonka mukaan lakia sovellettaisiin vain niihin seurakuntiin, joissa on vähintään 20 työntekijää säännöllisesti. Tällöin yli puolet seurakunnista jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kuntien ja valtion yhteistoimintalaeissa ei ole tällaista soveltamisrajausta.


Kirkon yhteistoimintalain esityksen soveltamisalaraja 20 työntekijään on ongelmallinen.