JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Akavan liittokokous on juuri valinnut Maria Löfgrenin puheenjohtajaksi

21.05.2024

Akavan liittokokous on juuri valinnut Maria Löfgrenin puheenjohtajaksi. Onnea Maria.