Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

Läs mer

"Jag gillar att som diakoniarbetare få använda min breda kompetens inom sociologi, socialpolitik, teologi, lagstiftning och peda...

Läs mer

"Minulla on monipuolista osaamista diakoniatyöstä sekä muutenkin sote-alalta. Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaamine...

Läs mer

Akava: Työturvallisuuslakiin tarvitaan säädökset psykososiaalisesta kuormituksesta

08.09.2023

Akava nostaa esiin tärkeän asian, joka koskettaa myös diakoniakoulutettuja eli haitallisen psykososiaalisen kuormituksen. Liiallinen psykososiaalinen kuormitus on yhteydessä alentuneeseen työkykyyn ja koettuun työuupumusriskiin. Ne, joilla työn sisältö, määrä ja intensiteetti ja työajan rajojen hämärtyminen aiheuttavat runsaasti
kuormitusta kokevat muita useammin psyykkisiä oireita ja työkykynsä heikentyneeksi sekä muita useammin oman työuupumusriskinsä suureksi. Nykyisessä työturvallisuuslaissa tätä ei ole huomioitu riittävästi ja siksi se tarvitsee korjauksia.


Akavan mukaan työturvallisuuslakiin tarvitaan säädökset psykososiaalisesta kuormituksesta.