Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Diakin muutosneuvottelut päätökseen – Diakonia-ammattikorkeakoulu

Läs mer

Yhteinen virka, yhteiset asut - diakonissan juhlapuku jatkossa myös diakoneille

Läs mer

Akava: Sovinnollinen ratkaisu ykkösvaihtoehto - Akava

12.12.2023

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren: "Olemme vastanneet jo lokakuussa hallituksen pyyntöön esittää vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja. Keinomme ovat tasapainoisia ja ottavat huomioon asiantuntijatyön tarpeet, toisin kuin hallituksen keinot. Odotamme yhä vastausta ehdotuksiimme."


Akava vaatii yhä neuvotteluja ja yhdessä sopimista, joiden avulla työmarkkinoiden kriisiytyminen voidaan välttää. Akavan hallitus kävi laajan keskustelun työmarkkinatilanteesta ja päätti kokouksessaan 11. joulukuuta mallista, jonka mukaan Akava ryhtyy tarvittaessa vastatoimiin.