JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Akava myönsi ansiomerkkejä diakoniatyöntekijöille

24.05.2024

Akava myönsi ansiomerkkejä diakoniatyöntekijöille. Onnea Helena Salminen, Maria Hanhikorpi, Sanna Jalonen, Johanna Korkeaniemi, Marjo Rundgren, Päivi-Riitta Koivisto, Taava Kousa, Lauri Nurmi, Maria Paananen, Minna Palonen, Sanna Tolvanen, Erja Valkonen ja Anne Vanhatalo.


Akava on myöntänyt ansiomerkin kolmelletoista luottamustoimessaan kunnostautuneelle diakoniatyöntekijälle.