Elinvoimainen kunta – Akavan kuntavaalitavoitteet

09.02.2021

Akavan tavoitteena on, että kuntien talous on kestävä ja kunnat ovat elinvoimaisia ja pystyvät joko yksin tai yhdessä tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita sivistys-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita sekä hyvät puitteet elämiselle, työn tekemiselle ja yrittämiselle.

Akavan päätavoitteet kuntavaaleissa
1. Kuntatalous saatetaan kestävälle pohjalle
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutetaan
3. Koulutus ja laajat sivistys- ja hyvinvointipalvelut ovat kunnan ydintehtäviä
4. Työnvälitystä tehostetaan työllisyyden kuntakokeiluilla
5. Kuntien elinvoimaa vahvistetaan
6. Henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja työkykyä tuetaan
 
Lue tarkemmin Akavan kuntavaalitavoitteista ja niiden perusteluista Akavan verkkosivulta.

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021 ja ulkomailla: 7.-10.4.2021. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.