Etusivu /    Edunvalvonta /    Palkkaus

Palkkaus

Diakoniatyöntekijöiden palkka muodostuu tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvaan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Kaikki tehtävät on sijoiteltu vaativuusryhmiin ja niille on määritelty järjestelmän mukainen palkka. Mikäli käsityksesi on, ettei tehtävällesi asetettu vaativuusryhmä vastaa tehtävän todellista vaativuutta, keskustele asiasta lähiesimiehen ja luottamusmiehen kanssa. Tämä onnistuu luontevasti vuosittaisen tehtävänkuvauksen tarkistuksen yhteydessä.

Esimiehen vastuulla on, että tehtävänkuva tarkistetaan

  • vähintään kerran vuodessa
  • tehtävän sisällön olennaisesti muuttuessa myös kesken vuoden
  • tehtävän sisällön muuttuessa määräaikaisesti
  • tehtävän vaativuuden muuttuessa tarkistetaan myös palkkaus
  • aina työntekijän vaihtuessa

Vastuu tehtävänkuvausten ajantasaisuudesta on esimiehellä, mutta työntekijä voi itse ottaa asian puheeksi.

Peruspalkan määrittäminen

"Palkkausjärjestelmät sisältävät palkan eri osia, palkan tasoa sekä sen asettamisen ja tarkistamisen käytäntöjä koskevia määräyksiä. Järjestelmien tavoitteena on, että työnantajan palkkapolitiikka on kannustavaa, kilpailukykyistä ja tasa-arvoista sekä palkkauksen porrastus oikeudenmukainen. Tarkoituksena on, että palkkaukseen liittyvät käytännöt ja prosessit ovat avoimia, läpinäkyviä, objektiivisia ja joustavia" (KirVESTES 2017 s. 24).

Kokonaispalkka eli säännöllisesti työntekijälle maksettava palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta eli peruspalkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa muodostuu vaativuusryhmän vähimmäispalkasta, erityisestä osasta ja vaativuusosasta. Vaativuusryhmän vähimmäispalkka määritellään tehtävänkuvauksen perusteella. Erityisessä osassa huomioidaan esimerkiksi toimintaympäristön laajuus sekä tehtävän monialaisuus ja kuormittavuus. Myös työskentelypaikkakunnan sijainti, olosuhteet ja rekrytointihaasteet tai muut tehtävään liittyvät vaatimukset voidaan huomioida erityisessä osassa. Vaativuusosa on määritettävä, kun tehtävän yleiskuvaus ja vaativuuskriteereiden tasomerkinnät edellyttävät sitä. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu vuosisidonnaisesta palkanosasta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta eli havasta.

Kun tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään, ei palkan määrittäminen ole vielä valmis. Jos tehtävänkuvauksessa on merkintöjä erityisessä osassa tai vaativuusosassa, on palkkausjärjestelmän mukaan huomioitava myös ne.