Työturvallisuuskorttikoulutusta seurakunnille

Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen ja yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista sekä antamaan perustietoa työsuojelusta ja vahvistamaan työturvallisuusosaamista.

Työturvallisuuskortti ja siihen liittyvä koulutus on seurakunnille ja niiden työntekijöille tae ja tunnus laadukkaasta työturvallisuuskoulutuksesta, joka luo turvalliset toimintaedellytykset työpaikoille.

Kurssi seurakuntatyön alakohtaisella materiaalilla

Koulutuksen kesto on neljä tai seitsemän tuntia riippuen siitä, onko kyseessä kertaus- vai peruskoulutus. Lisäksi on tentti. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi Työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus on lähtenyt liikkeelle teollisuuden työpaikkojen tarpeesta ja 20 vuoden aikana on mukaan tullut koko ajan lisää uusia aloja. Vuonna 2023 Työturvallisuuskeskus on valmistellut seurakunta-alalle alakohtaista syventävää materiaalia, joka täydentää koulutuksessa käytettävää perusmateriaalia.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto järjestää Työturvallisuuskorttikursseja

Työturvallisuuskorttikoulutuksia voivat pitää vain henkilöt, jotka ovat suorittaneet Työturvallisuuskeskuksen järjestämän kurssinjohtajakoulutuksen.

Oman alan tunteva kurssinjohtaja pystyy tuomaan koulutukseen ne asiat, joita kurssilaiset tarvitsevat ammattitaitonsa ja osaamisensa tueksi ja käyttämään alakohtaisesti painotettua lisämateriaalia koulutuksen tukena.

Koulutuksia voidaan toteuttaa kaikille työntekijöille sopivana yleisenä kurssina tai räätälöidysti yhdelle tai useammalla työalalle.

Kysy tarjous kurssista!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt kursseista

Asiamies Marko Pasma
marko.pasma@dtl.fi
050 304 7794