Etusivu /    Liitto /    Työnantajalle

Työnantaja perii jäsenmaksut palkasta

Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että kaikki seurakunnat perivät ammattiliittojen jäsenmaksut palveluksessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkasta ja tilittävät ne ammattiliitoille.

Jäsenmaksun suuruus ja perintä

Työ- tai virkasuhteessa olevan jäsenmaksu vuonna 2024 on 1,3 % työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista. Jäsenmaksun perinnän piiriin kuuluu myös lomaraha ja lomakorvaus. Muiden jäsenlajien (lähetetty työntekijä, opiskelija, yrittäjä, eläkeläinen) jäsenmaksut löydät tästä linkistä.

Liittonumero

Dtl:n liittonumero on 531. Osastonumeroita ei käytetä.

Jäsenmaksun tilitys ja selvittäminen

Työnantaja tilittää jäsenmaksut Osuuspankin tilille FI16 5000 0120 3832 44, BIC OKOYFIHH. Huom. vanhoissa lomakkeissa oleva Danske Bankin tilinumero ei ole käytössä. Jäsenmaksut tulee tlittää heti palkanmaksukauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Työnantajan tulee toteuttaa jäsenmaksujen tilitys jommalla kummalla seuraavista menettelyistä.

Vaihtoehto 1

Kaikki Dtl:n jäsenmaksut maksetaan työnantajakohtaista viitenumeroa käyttäen ja palkansaajakohtainen erittely lähetetään konekielisessä muodossa TYVI-aineistona TYVI-operattorin välityksellä.

Vaihtoehto 2

Tilitettävät jäsenmaksut maksetaan jäsenten henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Tätä maksutapaa käytettäessä selvitysluetteloita ei pidä lähettää linkin kautta, koska silloin jäsenmaksut kirjautuvat jäsenelle kahteen kertaan. Uusille työntekijöille työnantajan tulee pyytää viitteet liiton toimistosta.

Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat sen, ettei työnantajan tarvitse lähettää erillisiä paperisia jäsenmaksuselvityksiä eli ns. perintä- ja selvitysluetteloita.


Kysymykset jäsenmaksuperinnästä ja tilityksistä: Inkeri Saksa 010 2190 300 tai toimisto@dtl.fi