Osana Akava-yhteisöä

Akava

Diakoniatyöntekijöiden Liitto on korkeastikoulutettujen keskusjärjestö Avakan jäsenjärjestö. Dtl:n lisäksi Akavaan kuuluu 35 muuta järjestöä ja kaikkiaan avalalaisia liittojen jäseniä on jo 613 000! Akava on tällä hetkellä ainoa keskusjärjestö, joka kasvattaa jäsenmääräänsä. Kuulumme siis vahvaan keskusjärjestöön. Akava-yhteisön periaatteiden mukaisesti myös Dtl osallistuu keskusjärjestön hallitustyöskentelyyn ja lähettää edustajansa liittokokoukseen. Akavan sivuille pääset tästä linkistä.

JUKO - neuvotellen ja sopien

JUKO ry eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö on korkeasti koulutettuja edustava julkisen alan yhteenliittymä, joka valvoo jäsentensä oikeudellisia ja työmarkkinaetuja sekä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on pääsopijajärjestä kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKOon kuuluvien liittojen jäseniä on yli 200 000. Kirkon sektorilla mm. diakoniatyöntekijöitä, nuorisotyönohjaajia, kanttoreita ja pappeja edustava JUKO on jäsenmäärältään suurin neuvottelujärjestö.

Pääsopijajärjestönä JUKO asettaa työpaikoille luottamusmiehet, jotka jäsenet ovat keskuudestaan valinneet. Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimuksen noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. JUKOn sivuille pääset tästä linkistä.

Vakava

Vakava ry on akavalaisten ammattiliittojen yhteenliittymä, joka vaaliliittojensa kautta saa jäsenyhdistyksille enemmän vaikuttamisen paikkoja Akavassa. Vakava-yhteenliittymään kuuluu 17 ammattiliittoa. Kirkon sektorin liitoista (Dtl, Aki-liitot, KNT) kaikki ovat Vakavan jäseniä. Vakavan sivuille pääset tästä linkistä.