Etusivu /    Jäsenyys /    Jäsenedut

Jäsenedut - ota käyttöösi


Jäsenkortti

Jäsenkortilla osoitat jäsenyytesi Diakoniatyöntekijöiden Liitossa. Kortin kääntöpuolella ovat matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen tiedot, josta löydät ne nopeasti, jos vapaa-ajan matkalla sattuu haveri. Kääntöpuolella on myös magneettiraita polttoaine-etuja varten. Kortti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan (nyt 2023-2024) ja se postitetaan kaikille jäsenille tammikuun ensimmäisellä viikolla sekä uusille jäsenille liittymisen jälkeen. Mikäli kortti katoaa tai se täytyy uusia muusta syystä, peritään uudesta kortista valmistus-, toimitus- ja käsittelymaksuina 15 euroa.

Memberplus-jäsenedut

Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsenenä olet oikeutettu moniin jäsenetuihin. Ajankohtaiset Dtl:n ja kaikkien akavalaisten yhteiset jäsenedut löydät www.memberplus.fi jäsenetupalvelusivuilta. Memberplus.fi-sivuilta löydät jäsenetuna erilaisia lomailuun, kuntoiluun ja itsensä kehittämiseen liittyvien etujen lisäksi pankki- ja tuote-etuja sekä mökki- ja hotellietuja ja paljon muuta. Kirjaudu memberplussaan ja ota edut käyttöösi.

Jäsenneuvontaa, koulutusta ja tietoa

Liiton toimisto palvelee sinua palvelussuhteen ehtoihin ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Vuosittaiset, eri puolilla Suomea pidettävät Sisupäivät ovat varsinaisille jäsenille tarkoitettuja koulutus- ja virkistäytymistapahtumia.

Alueellista osastotoimintaa

Osastotoiminta on tarkoitettu liiton varsinaisille ja eläkeläisjäsenille. Liittyessäsi liittoon sinut merkitään johonkin alueelisista osastoista joko asuin- tai tayöpaikkasi mukaan. Osastot yhdistävät ja tukevat diakoniatyöntekijöitä paikalisesti ja järjestävät koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Osastot ovat hyvä mahdollisuus päivittää tietoja virkaehtosopimusasioista ja ammatilisista asioista sekä verkostoitua muiden diakoniatyöntekijöiden kanssa. Opiskelijat voivat osallistua osastotoimintaan.

Luottamusmiehen palelut varsinaisille jäsenille

Työpaikoilla JUKOn luottamusmiehet valvovat jäsenten etuja ja auttavat jäseniä ongelmatilanteissa. Luottamusmies onkin lähin apusi virkaehtosopimukseen liittyvissä asioissa.

Dino-lehti

Ajankohtaista ammatillista ja järjestötietoa suoraan kotiin kannettuna. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on yhteinen KNT:n kanssa. Osa Dinon artikkeleista julkaistaan sähköisenä osoitteessa www.dinolehti.fi.

Koulutusrahasto

Dtl:n koulutusrahaston tarkoitus on tukea liiton varsinaisten jäsenten kehittymistä diakonian asiantuntijoina ja liiton opiskelijajäsenien kasvua kirkon työntekijäksi. Koulutusrahastosta myönnetään koulutusrahaa vähintään vuoden liiton varsinaisena jäsenenä olleelle ammatillisesti kehittävään koulutukseen, tutkimustöihin ja opintomatkoihin. Opiskelijajäsenelle koulutusrahaa myönnetään kirkollisen identiteetin kasvamista tukeviin tutkimuksiin. Opintoihin liittyvään ulkomaanharjoitteluun koulutusrahaa ei myönnetä. Varsinaiselle jäsenelle koulutusrahaa voidaan myöntää kerran viidessä vuodessa ja opiskelijalle kerran koulutuksen aikana. Varsinaiselle jäsenelle voidaan myöntää koulutukseen ja tutkimukseen enintään 300 euroa ja opintomatkoihin enintään 170 euroa. Opiskelijajäsenen koulutusraha on enintään 170 euroa. Hakemukset on tehtävä viimeistään koulutuksen aikana tai ennen opintomatkan alkamista. Koulutusrahan määrästä ja myöntämisestä päättää hallitus. Koulutusrahastolla on jatkuva hakuaika ja hakemuksen saa tästä linkistä. Lähetä hakemus toimisto@dtl.fi-osoitteeseen.

Diakonian Tutkimuksen Seuran (DTS) jäsenyys

Liiton varsinaiset jäsenet saavat halutessaan jäsenetuna Diakonian Tutkimuksen Seuran jäsenyyden ja mm. painetun Diakonian tutkimus -aikakauskirjan. Koska liitto ei voi liittää ketään toisen yhdistyksen jäseneksi ilman suostumusta, on liiton jäsenen ilmoitettava sähköpostilla toimistoon halustaan liittyä DTS:n jäseneksi.

Lakineuvontaa työtä ja palvelussuhdetta koskevissa asioissa varsinaisille jäsenille

Liiton lakimiehenä toimii OTM, Milka Laaka. Lakimiehen tehtäviin kuuluu palvelussuhdeneuvonta liiton varsinaisille jäsenille sekä avustaminen palvelussuhteeseen liittyvien lausuntojen tekemisessä. Jäsen voi soittaa suoraan lakimiehelle p. 050 4066 240 tai lähettää kysymykset sähköpostilla lakimies@dtl.fi.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutus

1.4.2024 alkaen: Liiton varsinaisille, eläkeläis- ja opiskelijajäsenille kuuluu jäsenetuna vapaa-ajan matkustaja- ja matkatavaravakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssa. Vakuutettuja ovat 18-86-vuotiaat edellä mainitut jäsenet. Vakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa. Suomessa vakuutus on voimassa silloin, kun matka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun kodista, työ- tai opiskelipaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutustiedot ja palvelunumerot löytyvät jäsenille postitetusta vakuutuskortista.

Vakuutuksen tiivin esittelyn saat tästä linkistä, täydelliset vakuutusta koskevat vakuutusehdot saat tästä linkistä ja vakuutusesiteen tästä linkistä. Perheenjäsenten matkaturvasta, muista vakuutusasioista ja niihin liittyvistä alennuksista voit olla yhteydessä Pohjolan vakuutusasiamies Juha Rantaseen p. 040 6386984.

31.3.2024 saakka: Liiton varsinaisille, eläkeläis- ja opiskelijajäsenille kuuluu jäsenetuna vapaa-ajan matkustaja- ja matkatavaravakuutus vakuutusyhtiö AIG:ssa. Vakuutettuja ovat 18-70-vuotiaat edellä mainitut jäsenet ja heidän samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet (lue tarkemmat määritelmät vakuutusehdoista). Vakuutus on voimassa kaikilla vapaa-ajanmatkoilla kaikkialla maailmassa. Suomessa vakuutus on voimassa silloin, kun matka tehdään linnuntietä mitaten yli 50 km etäisyydelle vakuutetun kodista, työ- tai opiskelipaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa em. paikoissa tai niiden välisillä matkoilla. Vakuutustiedot ja palvelunumerot löytyvät jäsenkortin kääntöpuolelta. Jos tarvitset matkaasi varten vakuutustodistuksen, saat sen AIG:sta +358 20 303456 ma-pe 9-21 ja la 10-16 tai asiakaspalvelu@aig.com. Vakuutusehdot tästä linkistä ja vakuutusesite tästä linkistä.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Liiton varsinaisten jäsenten jäsenmaksuun sisältyy Pohjola Vakuutuksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus korvaa ammatissa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista jäsen on korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus korvaa jäsenen ammattiin liittyvien riita- ja rikosasioiden asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Ryhmävakuutukset

Liiton jäsen voi liittyä edullisiin ryhmävakuutuksiin Pohjola Vakuutus Oy:ssä esim. henkivakuutus, tapaturmavakuutus, autovakuutukset, kotivakuutus jne. Kysy näistä tarkemmin Pohjola Vakuutuksesta.

Danske Bankin edut

Danske Bank ja Akavan jäsenliitot ovat laajentaneet yhteistyötään asuntolainoihin. Etukokonaisuus on suunnattu kaikille Akavan nykyisille ja uusille jäsenille. Akavalaisen liiton jäseneksi liittyneet saavat pysyvästi Danske Bankista jäsenetuna erityishinnan asuntolainalleen ja peruspankkipalveluilleen. Edut koskevat niin Danske Bankin nykyisiä asiakkaita kuin asiakkuutensa Danske Bankiin siirtäviä akavalaisen liiton jäseniä. Myös vastavalmistuneille opiskelijoille on oma etupaketti. Lisää eduista tästä linkistä.

Suomen Pipliaseura

Pysyväisalennuksena DTL -koodilla saat 15% alennuksen kaikista Pipliaseuran kustantamista Raamatuista ja virsikirjoista sekä vieraskielisistä Raamatuista. Tilaukset netissä pipliakauppa.fi tai sähköpostilla myynti@piplia.fi

Kultturikeskus Sofia

Kulttuurikeskus ja kokoushotelli Sofian majoitushinnoista alennusta 20 %. Katso ohjelmat ja varaa majoitus www.sofia.fi

TJS Opintokeskus

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kulttuurijärjestö. Sen palvelut on tarkoitettu toimihenkilöjärjestöille, niiden alaorganisaatioille ja jäsenille. Opintokeskus järjestää ennen kaikkea edunvalvonta- ja järjestökoulutusta. Lisätietoja www.tjs-opintokeskus.fi

Yrittäjälle Akavalaiset yrittäjät AKY:n palvelut ja edut

Diakoniatyöntekijöiden Liiton yrittäjäjänä toimiville jäsenille tarjoaa jäsenyys AKY:ssa rahanarvoisia etuja yrittäjäpalveluihin. AKYyn kuuluvat automaattisesti kaikki sen jäsenliittojen jäsenet, jotka toimivat pää- tai sivutoimisena yrittäjänä eikä siihen tarvitse erikseen liittyä. AKY:n jäsenyys sisältyy liiton jäsenmaksuun eikä erillistä liittymis- tai jäsenmaksua ole. Lue lisää palveluista ja eduista AKYn sivuilta.