01.06.2020

Suositus diakonian johtamisesta päivitetty

Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.5.2020 päivitetyn suosituksen diakoniatyön johtamisesta. Suosituksen mukaan seurakunnan, seurakuntayhtymän tai toimintayksikön diakoniatyötä tulee johtaa viran- tai toimenhaltija, jolla on kirkon diakonian virkaan vaadittava tutkinto.

Diakoniatyön johtaminen on asiantuntijaorganisaation johtamista. Tämä edellyttää diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatyön toimintaperiaatteiden ja työtapojen ymmärtämistä. Siihen ei riitä ulkokohtainen perehtyminen, vaan osaaminen saavutetaan alan opintojen ja työkokemuksen kautta.

Suositus nojaa tutkittuun tietoon. Useiden Diakoniabarometri-tutkimusten mukaan diakoniakoulutettu työalan esimies palvelee parhaiten diakoniatyön kehittämistä, johtamista, asiantuntijatyön ohjausta ja työntekijöiden jaksamista. Diakonian toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja siksi diakonian kehittämis- ja muutosjohtaminen vaatii työalaa johtavalta työntekijältä oman alan laajaa asiantuntemusta ja sisältöosaamista.

Lue suositus kokonaisuudessaan tästä linkistä.