Pro diaconia ansiomitalien säännöt
 

Pro diaconia pronssinen ansiomitali

Pronssisen ansiomitalin myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä liiton osasto tai vähintään viisi liiton varsinaista jäsentä yhdessä tai liiton puheenjohtajisto. Anomuksen merkin myöntämisestä voi tehdä myös seurakunta, hiippakunta, kirkkohallitus, diakoniajärjestö tai muu toimija. Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. Anoja sitoutuu maksamaan merkin lunastushinnan. Hallitus voi päättää pronssisen ansiomitalin myöntämisestä jokaisessa kokouksessaan.

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää liiton jäsenelle, muulle diakonian toimijalle, yhteistyöjärjestöjen jäsenelle tai yhteistyökumppanille, joka on usean vuoden aikana edistänyt ansiokkaasti diakoniaa tai diakonisia tavoitteita tai toiminut työssään diakonisesti tai edistänyt Diakoniatyöntekijöiden Liiton tai sen osaston tavoitteita. Asianomainen työ on tapahtunut paikallistasolla tai valtakunnallisesti.

Pro diaconia hopeinen ansiomitali

Hopeisen ansiomitalin myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä osasto tai vähintään viisi liiton varsinaista jäsentä yhdessä tai liiton puheenjohtajisto. Anomuksen merkin myöntämisestä voi tehdä myös seurakunta, hiippakunta, kirkkohallitus, diakoniajärjestö tai muu toimija. Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. Anoja sitoutuu maksamaan merkin lunastushinnan. Hallitus voi päättää hopeisen ansiomitalin myöntämisestä jokaisessa kokouksessaan.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää liiton jäsenelle, muulle diakonian toimijalle, yhteistyöjärjestöjen jäsenelle tai yhteistyökumppanille, joka on usean vuoden aikana edistänyt erityisen ansiokkaasti diakoniaa tai diakonisia tavoitteita tai toiminut työssään diakonisesti tai edistänyt Diakoniatyöntekijöiden Liiton tai sen osaston tavoitteita. Asianomainen työ on tapahtunut paikallistasolla tai valtakunnallisesti.

Pro diaconia kultainen ansiomitali

Kultaisen ansiomitalin myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä osasto tai vähintään viisi liiton varsinaista jäsentä yhdessä tai liiton puheenjohtajisto. Aloitteen voi tehdä myös seurakunta, hiippakunta, kirkkohallitus, diakoniajärjestö tai muu toimija.

Kultaista ansiomitalia myönnetään vain kerran vuodessa diakonian viran päivänä (1.9.). Mitali voidaan luovuttaa myöntöpäivänä tai sen jälkeen sopivassa tilaisuudessa. Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. Anomukset tulee toimittaa liiton toimistoon vuosittain 1.5. mennessä.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää liiton jäsenelle, muulle diakonian toimijalle, yhteistyöjärjestöjen jäsenelle tai yhteistyökumppanille, joka on usean vuoden aikana edistänyt erityisen ansiokkaasti diakoniaa tai diakonisia tavoitteita tai toiminut työssään diakonisesti tai edistänyt Diakoniatyöntekijöiden Liiton tai sen osaston tavoitteita. Asianomainen työ on tapahtunut paikallistasolla tai valtakunnallisesti.

Lisäksi mitalin myöntämisen edellytyksenä on, että asianomainen on toiminut aktiivisesti vähintään kymmenen vuotta osaston tai liiton johtotehtävissä tai aktiivisesti ja ansiokkaasti muutoin seurakunnan, järjestön tai liiton toiminnassa. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää myös liiton kunniajäseneksi kutsutulle sekä jäsenelle, joka on toiminnallaan poikkeuksellisen merkittävästi edistänyt liiton ja sen jäsenten tavoitteiden edistämistä ja toiminnan kehittämistä.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti diakonian tai ammattiyhdistystoiminnan tai Diakoniatyöntekijöiden Liiton tarkoitusperien edistämiseksi.

Pro diaconia ansioristi

Pro diaconia ansioristi on korkein ansiomerkki ja sen myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus. Aloitteen ansioristin myöntämiseksi voi tehdä osasto, liiton hallitus tai liiton puheenjohtajisto. Kultaisia ansioristejä myönnetään vain kerran vuodessa diakonian viran päivänä (1.9.). Mitali voidaan luovuttaa myöntöpäivänä tai sen jälkeen sopivassa tilaisuudessa. Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. Anomukset tulee toimittaa liiton toimistoon vuosittain 1.5. mennessä.

Diakonian ansioristi voidaan myöntää liiton jäsenelle, joka on toiminut erityisen merkittävällä tavalla Diakoniatyöntekijöiden Liiton tai sen osaston tavoitteiden ja toiminnan hyväksi tai muutoin edistänyt diakoniaa ja diakoniatyöntekijöiden tavoitteita ja asianomaisen työ on tapahtunut seurakunta-, osasto- tai liittotasolla (valtakunnallisesti). Ansioristin myöntämisen edellytyksenä on, että asianomainen on toiminut aktiivisesti vähintään kymmenen vuotta osaston tai liiton johtotehtävissä tai aktiivisesti ja ansiokkaasti muutoin osaston tai liiton toiminnassa.

Diakonian ansioristi voidaan myöntää myös liiton kunniajäseneksi kutsutulle sekä jäsenelle, joka on muutoin toiminnallaan poikkeuksellisen merkittävästi edistänyt liiton ja sen jäsenten tavoitteiden edistämistä ja toiminnan kehittämistä.

Diakonian ansioristi voidaan myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liittoon kuulumattomalle henkilölle, joka on toiminut erityisen merkittävällä tavalla ja pitkäaikaisesti diakonian tai ammattiyhdistystoiminnan tai Diakoniatyöntekijöiden Liiton tarkoitusperien edistämiseksi.

Ansiomitalien ja ansioristin käyttäminen

Suomalaisessa kunniamerkkijärjestelmässä virallisiksi kunniamerkeiksi lasketaan ritarikuntien myöntämät kunniamerkit sekä muutamat maanpuolustusjärjestöjen merkit sekä valtion virka-ansiomerkki. Virallisen kunnia- tai ansiomerkin saaneella henkilöllä on oikeus käyttää sitä kaikissa niissä tilaisuuksissa, joissa kutsun tai yleisen tavan mukaan käytetään kunniamerkkejä.

Näiden lisäksi on erilaisia epävirallisia maanpuolustus- ja perinnejärjestöjen sekä muiden toimijoiden ansiomerkkejä. Pro diaconia ansiomitali ja ansioristi ovat ns. epävirallisia ansiomerkkejä ja niitä voi kantaa oman harkinnan mukaan juhlatilaisuuksissa, jotka liittyvät omaan yhteisöön tai joissa edustetaan omaa alaa. Täysin yksityiskohtaisia, kaikkiin tilaisuuksiin ja jokaiselle kunniamerkkien haltijalle soveltuvia ohjeita ei voida antaa, vaan asiassa täytyy katsoa tilaisuuden luonnetta.