Vaali - Val 2022

 

Ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajiston jäsenten vaaliin 2022

 

Edustajisto 2022–2025           
 • Liiton päättävin elin, 18 jäsentä ja varajäsenet. Jokaisen hiippakunnan alueelta valitaan vähintään yksi (1) jäsen
 • hyväksyy liiton toimintasuunnitelman, vahvistaa liiton tilinpäätöksen, valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.
 • Edustajiston jäsenet valitaan maaliskuussa 2022.
Ehdokkaat
 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet, joiden vuoden 2021 jäsenmaksut on maksettu ja joka on vaaliluettelossa (jäsereksiteri) 31.1.2022 mennessä.
 • Ehdokkaan asettaa valitsijayhdistys, jonka voi muodostaa vähintään kolme liiton äänioikeutettua jäsentä.
Valitsijayhdistyksen perustaminen ja ehdokaslista
 • Valitsijayhdistyksen perustamiseen on valmis sopimuslomake (linkki verkkosivuille)
 • Sopimus on samalla valitsijayhdistyksen ehdokaslista.
 • Ehdokaslistalla voi olla yksi tai useampi ehdokas (enintään 36).
 • Ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
 • Ehdokkaan pitää antaa suostumus ehdokkaaksi asettumisesta.
 • Ehdokaslistassa on mainittava ehdokkaan tai ehdokkaiden etu- ja sukunimi, ammatti- tai toiminimike ja kotipaikka, hiippakunta, jonka alueella toimii.
Vaaliasiamies
 • Valitsijayhdistyksen on valittava vaaliasiamies.
 • Toimittaa vaaliasiakirjat liiton vaalitoimikunnalle sähköisellä lomakkeella, joka avataan tammikuussa 2022.
 • Vaaliasiamiehenä voi toimia yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä tai joku muu liiton äänioikeutettu jäsen, ei kuitenkaan valitsijayhdistyksen asettama ehdokas.
 • Sama henkilö voi toimia vaaliasiamiehenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä.
Ehdokaslistan tunnus
 • Valitsijayhdistyksellä tulee olla oma tunnus, joka mainitaan valitsijayhdistyksen perustamissopimuksessa (ehdokaslistassa). Tunnuksella erottaudutaan muista ehdokaslistoista.
 • Tunnusten lopullisesta hyväksymisestä päättää liiton vaalitoimikunta.
Vaalipiiri
 • Edustajiston vaalissa käytetään valtakunnallista vaalipiiriä. Vaalipiirinä on koko maa. Ääntenlaskennassa turvataan sääntöjen määräämä vähintään yhden henkilön valinta edustajistoon jokaisen hiippakunnan alueelta. Tämän hiippakuntapohjaisen kiintiöinnin johdosta valitsijayhdistykset eivät voi muodostaa vaaliliittoja.
Vaaliasiakirjojen toimittaminen
 • Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 14.2.2022. Se toimitetaan sähköisesti. Sähköinen lomake löytyy verkkosivuilta osoitteesta dtl.fi/vaalit. Lomakesivu avataan tammikuussa 2022.
 • Vaalilautakunta tarkastaa perustamisasiakirjan ja varaa valitsijayhdistyksen asiamiehelle 14.-16.2.2022 välisen ajan oikaista ja täydentää perustamisasiakirja.
Ehdokkaiden nimien julkaiseminen
 • Vaalitoimikunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän ja julkaisee ehdokkaiden nimet liiton kotisivuilla dtl.fi 14.2.2022.
Äänestys
 • Vaali toteutetaan sähköisesti. Vaaleissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohdassa mainittua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista
  vaalitapaa.
 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki varsinaiset jäsenet, joiden osalta vaalia edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Äänioikeutetut jäsenet voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin perustamalla valitsijayhdistyksen.
 • Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet liiton verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen vaalia.
Vaalilautakunta
 • Hallitus asetti 16.9.2021 vaalitoimikunnan. Sen jäseninä ovat diakonissa Sari Aroheikki, diakoni Sanna Laiho, diakonissa Liisa Merivuori ja sihteerinä toimistoassistentti Liisa Rossi sekä asiamies Marko Pasma
 • Vaalilautakunnan tehtävänä on vaalin valmistelu ja tuloksen vahvistaminen.
Vaalin tuloksen julkistaminen
 • Tulos julkistetaan 22.3.2022 liiton verkkosivuilla.
OSALLISTU, VAIKUTA, ÄÄNESTÄ!