20.11.2017

Valtion virka- ja työehtosopimuksista neuvottelut käyntiin

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut valtion uudesta virka- ja työehtosopimuksesta tänään.