Työaikalain muutos tuo työajan diakoniatyöntekijöille

13.03.2019

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 13.3. esityksen työaikalain muuttamisesta. Uudistuksen myötä Suomen työaikalaki on linjassa EU:n työaikadirektiivin kanssa. Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020.

Kirkon työaika-asetuksella on tähän saakka rajattu kirkon hengellistä työtä tekevät työntekijät työaikalain ulkopuolelle. Nyt hyväksytty laki estää poikkeamiset erillisillä asetuksilla. Lakia sovelletaan jatkossa myös diakoniatyöntekijöihin, nuorisotyönohjaajiin, lähetyssihteereihin ja muihin hengellisiä tehtäviä tekeviin. Laki sallii poikkeaman uskonnollisia toimituksia tekevien kohdalla, joilla on myös tosiasiallinen työaika-autonomia. Kirkon akateemiset AKI ry:n tulkinnan mukaan työajattomista tehtävistä suuressa osassa ei nykyään enää ole tosiasiallista työaika-autonomiaa ja siksi työaikaa sovelletaan jatkossa myös suurimpaan osaan papistoa ja kanttoreita.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto pitää muutosta hyvänä, sillä virkojen vähentämiset, sijaisten käyttämättömyys ja työmäärän lisääntyminen ovat kuormittaneet työajattomia diakoniatyöntekijöitä kohtuuttomasti. Työaikalain tarkoitus on ollut alusta lähtien työsuojelullinen ja nyt laki turvaa myös diakoniatyöntekijöille kohtuullisen työmäärän. Lisäksi työaikaan siirtyminen tuo mukanaan arkipyhälyhennykset ja työaikakorvaukset.

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulee aloittaa välittömästi valmistelutyö työaikamallista ja hengellisten työntekijöiden työaikaan siirtymisestä.

 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Tiina Laine

toiminnanjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Tiina Laine

010 2190 303

tiina.laine@dtl.fi