03.11.2017

Teknologiateollisuuden sopimukset neuvoteltu, toimihenkilöillekin 3,2 prosenttia

Varaluottamusmiehelle tulee oikeus tietyissä tilanteissa osallistua luottamusmiehen rinnalla työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin.