Teknologiateollisuuden sopimukset neuvoteltu, toimihenkilöillekin 3,2 prosenttia

03.11.2017

Varaluottamusmiehelle tulee oikeus tietyissä tilanteissa osallistua luottamusmiehen rinnalla työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin.