01.03.2018

Tarkasta jäsenmaksusi periminen palkkakuitistasi!

Viime aikoina on tullut ilmi useampi tapaus, jossa jäsenen jäsenmaksuperintä on katkennut Kirkon palvelukseskuksessa. Perinnän katkeamisia on tapahtunut, kun viran tehtävän sisältöä on muutettu, virka on vakinaistettu, määräaikaisuutta on jatkettu tai työntekijä on vaihtanut tehtävää seurakunnan sisällä. Näiden muutosten ei tulisi vaikuttaa jäsenmaksujen perintään millään tavalla.

Tilanne on kiusallinen kaikille osapuolille. Seurakunnan taloustoimistossa tulee toimia jatkossa huolellisemmin jäsenmaksujen perintäoikeuden kirjaamisessa työntekijän tietoihin. Asia on vakava, koska kyse on työntekijöiden turvasta.

Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsen, tarkista seuraavasta palkkatositteesta, että jäsenmaksusi on peritty asianmukaisesti. Epäselvissä tapauksissa ole välittömästi yhteydessä palkanmaksuun ja liittoon.