"Tämä on vakava puute" - SDP korostaa sosiaalista ulottuvuutta EU:n kehittämisessä

19.10.2017

Euroopan unionista ja Euroopan talous- ja rahaliitto EMUn tulevaisuudesta puhuttaessa pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus.