25.10.2023

Piispainkokous päivitti suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä

Piispainkokous päivitti suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä. Päivitykset olivat tarpeen kirkkolain ja kelpoisuuspäätösten muutosten vuoksi.

Lokakuun 24. päivä kokoontunut piispainkokous käsitteli suositukseen liittyvien säädösviitteiden tarkistamista ja muita päivitystarpeita. Uutena suositukseen lisättiin vihkimyshakemukseen liitettävä todistus osallistumisesta seurakunnan ja kirkon toimintaan.

Kaikkiaan suositukseen sisältyy yksitoista eri kohtaa, jotka koskevat vihkimystä ja sen perusteena olevaa tutkintoa, hakemusta vihittäväksi, vihkimyksestä päättämistä, ordinaatiovalmennusta, vokaatiota, vihkimyksestä annettavaa todistusta ja vihityistä pidettävää rekisteriä, rekisteröitymistä Valviran rekisteriin sekä virkapukeutumista.

Lue koko suositus tästä linkistä.