09.11.2017

Palkansaajakeskusjärjestöt: Maakunnille vastuu työttömien kuntoutustarpeen arvioinnista

Nuorten ja työttömien kuntoutustarpeen arviointiin ja palvelujen sujuvuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota kuntoutusjärjestelmää uudistettaessa, korostavat SAK, Akava ja STTK.