21.11.2017

Mainettaan parempi kiky

Suomen hintakilpailukyvyn arvioidaan edelleen parantuvan. Myönteinen kehitys nojaa paljon parjattuun kustannuskilpailukykysopimukseen.