Mainettaan parempi kiky

21.11.2017

Suomen hintakilpailukyvyn arvioidaan edelleen parantuvan. Myönteinen kehitys nojaa paljon parjattuun kustannuskilpailukykysopimukseen.