11.03.2021

Koronapandemia vaatii seurakunnilta vahvempaa resursointia diakoniaan

Koronapandemian aikana diakoniatyöntekijöiden kontaktit ovat kasvaneet yli kolmanneksella. Työn määrä ei tule lähivuosina vähenemään. Poikkeuksellinen aika edellyttää seurakunnilta vahvempaa resursointia kirkon diakoniatyöhön.

Kirkon tilastojen mukaan diakonian kontaktit kasvoivat 35 % vuonna 2020. Kontaktien määrän nousu on merkittävä samaan aikaan, kun kirkon diakoniatyöntekijöiden henkilötyövuosien määrä laski edellisestä vuodesta. Työn määrän kasvu on näkynyt huolestuttavalla tavalla diakoniatyöntekijöiden työuupumuksena.

Poikkeustilanteessa korostuu diakoniatyöntekijöiden ammatillinen osaaminen. Kontaktien määrän kasvu kertoo, että seurakuntien ammatillista diakoniatyötä arvostetaan ja siltä odotetaan apua ja tukea kriisitilanteissa. Kohtaamisten määrän kasvu osoittaa myös, että seurakuntien sosiaali- ja terveysalan koulutetut diakonian asiantuntijat kykenivät nopeasti muuttamaan työtään sekä kehittämään uusia toimintatapoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Koronan vuoksi eri tavoin vaikeaan asemaan joutuneet ihmiset saavat apua ja tukea. Diakonia ei ole siirtynyt pelkästään verkkoon, vaan ihmisiä on kohdattu henkilökohtaisesti tilanteen ja viranomaisohjeistuksen mahdollistamalla tavalla.

Tarve resurssien lisäämiselle on ja paine kirkon diakoniatyöhön jatkuu pandemian jälkivaikutusten vuoksi. Lomautuksiin, työttömyyteen ja eristäytymiseen liittyvien seurausten korjaava työ jatkuu vuosia sen jälkeen, kun pandemian kriittisin vaihe on ohitettu.

Seurakunnat ovat luotettuja ja vahvoja toimijoita yhteisössään. Seurakuntia tarvitaan koronan jälkeisen ajan jälleenrakennuksessa. Nyt on vahvemmin priorisoitava heikkoon asemaan joutuneiden ihmisten tukemiseen lisäämällä resursseja diakoniatyöhön. Suunnitellut henkilöstövähennykset on peruttava, täyttämättömät diakonian virat avattava ja perustettava uusia diakonian virkoja seurakuntiin, joiden alueella pandemia on aiheuttanut paljon inhimillistä hätää. Työntekijöiden kuormitusta ei voida enempää kasvattaa.

 

Tiina Laine
toiminnanjohtaja, Diakoniatyöntekijöiden Liitto
tiina.laine@dtl.fi, 010 2190 303

 

***

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.