17.11.2017

Käänne on tapahtunut

Puheenvuoro Ennusteet käyvät toteen, työ tuottaa tuloksia. Suomi nousee niin kuin suunnitelma oli. Kilpailukykysopimus loi pohjaa luottamukselle, jonka varassa nyt teollisuus investoi, työllistää ja käy ulkomaankauppaa.