31.10.2017

Enkät: Tre av fyra vill minska lönegapet mellan könen

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minskas, anser 76 procent av dem som svarat på en elektronisk enkät beställd av tjänstemannacentralen STTK.