Enkät: Tre av fyra vill minska lönegapet mellan könen

31.10.2017

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minskas, anser 76 procent av dem som svarat på en elektronisk enkät beställd av tjänstemannacentralen STTK.