Dtl: Vuodesta 2022 diakonian juhlavuosi

24.05.2019

Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajisto esittää, että vuosi 2022 on diakonian juhlavuosi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Syyskuun 1. päivänä 1872 vihittiin Suomen ensimmäiseksi diakonissaksi Mathilda Hoffman. Vihkimys toimitettiin Viipurissa, Pietari-Paavalin kirkossa. Vuonna 2022 tuosta vihkimyksestä on kulunut 150 vuotta ja se on hyvä hetki juhlistaa Suomessa tehtävää diakoniaa.

Juhlavuoden aikana nostetaan esiin diakoniatyötä sen eri muodoissa, diakonian virkaa ja diakoniatyön parissa toimivia ja työskenteleviä diakonian asiantuntijoita, seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Teemavuotena voidaan käsitellä laajasti ajankohtaisia diakonisia aiheita syrjäytymisestä, eriarvoistumisesta, Suomen alueellisesta erilaistumisesta, ilmastonmuutoksesta, maahanmuutosta, tasa-arvosta, yhteisöllisyydestä, kansainvälisestä työstä, muuttuvasta hengellisyydestä jne. Tutkimusten mukaan yli kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista pitää diakoniaa yhtenä tärkeimmistä kirkon toimintamuodoista ja motiivina jäsenyydelleen kirkossa. Diakonia on mitä sopivin teemavuoden aihe.

Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajisto esittää, että vuosi 2022 on diakonian juhlavuosi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja juhlavuosi huomioidaan toiminnan suunnittelussa paikallisseurakunnissa, seurakuntien eri työaloilla, kirkon keskushallinnossa, hiippakunnissa ja kirkolliskokouksen toimintasuunnitelmassa.

 

Helsingissä 24.5.2019

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Edustajisto

 

 

Lisätiedot:

Tiina Laine, toiminnanjohtaja, tiina.laine@dtl.fi, 010 2190 303

Liisa Rintakallio, edustajiston puheenjohtaja, liisa.rintakallio@evl.fi, 050 537 0368

 

 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.