DTL: Tuomiokapitulissa tulee olla diakonian asiantuntija

26.11.2019

Maanantaina 26.11. Diakoniatyöntekijöiden Liiton syyskokouksessa edustajisto keskusteli diakonian asiantuntijuuden tarpeesta ja asemasta hiippakuntiemme tuomiokapituleissa. Diakoniatyöntekijöiden Liitto pitää tärkeänä, että jokaisessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnan tuomiokapitulissa on diakonin virkaan vihitty diakonian asiantuntija, jolla on riittävä käytännön kokemus diakoniatyöstä. Alla edustajiston kannanotto kokonaisuudessaan.

Tuomiokapitulissa tulee olla diakonian asiantuntija

Diakoniatyöntekijöiden Liitto pitää tärkeänä, että jokaisessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnan tuomiokapitulissa on diakonin virkaan vihitty diakonian asiantuntija/hiippakuntasihteeri, jolla on riittävä käytännön kokemus diakoniatyöstä.

Diakonian virka kuuluu tuomiokapituliin. Uuden testamentin kirjeistä (Fil 1:1, 1. Tim. 3) ja kirkkoisien kirjoituksista (esim. Ignatios Antiokialainen) tunnemme piispan ja diakonin virkojen läheisen yhteyden seurakunnan tai hiippakunnan toiminnassa. Varhaisesta kirkosta on kuljettu pitkä matka tähän päivään, jossa edelleen esikuvan mukaisesti hiippakuntiemme tuomiokapituleissa diakonian viran edustaja avustaa piispaa hiippakunnan diakoniatoiminnan organisoinnissa, diakonian virkaan vihittävien ohjaamisessa ja vihkimyksessä. Teologisesti ja kirkon historiasta tarkasteltuna on perusteltua, että Kristuksen ja hänen kirkkonsa valtuuttama diakonian vihkimysviran edustaja on osa tuomiokapitulin henkilöstöä.

Diakonian asiantuntija tuomiokapitulissa on linkki piispaan ja hiippakuntaan. Diakoniatyöntekijöille tehtyjen kyselyjen mukaan diakonian asiantuntija/hiippakuntasihteeri koetaan merkittävällä tavalla hiippakunnan diakoniatyöntekijöiden yhdistäjäksi. Diakonian asiantuntija on viestinviejä kentältä tuomiokapituliin ja päinvastoin. Yhteys piispaan ja tuomiokapituliin on koettu ohueksi tai jopa olemattomaksi erityisesti siellä, missä diakonian asiantuntijan/hiippakuntasihteerin tehtävää ei tällä hetkellä ole. Tätä yhteyttä ei voi korvata tilapäisjärjestelyillä tai ”ostopalveluna” paikallisseurakunnasta.

Diakonian asiantuntijuutta tarvitaan tuomiokapitulissa. Diakonia on kirkon perustehtävä. Diakoniatyöntekijöiden mukaan hiippakunnan diakonian asiantuntija/hiippakuntasihteeri on tärkeä tuki arjen työlle etenkin pienissä seurakunnissa. Koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta diakonian asiantuntija/hiippakuntasihteeri ymmärtää parhaiten diakonian erityiskysymyksiä ja alueellisia koulutustarpeita. Hän pystyy siten ohjaamaan ja tukemaan paikallisseurakuntia esimerkiksi diakoniatyön kehittämisessä. Diakonian asiantuntijoita/hiippakuntasihteereitä tarvitaan ammattiosaamisensa vuoksi myös tuomiokapitulien yhteistyöverkostoissa. Sosiaali- ja terveyssektoria tuntevina he puhuvat samaa kieltä kuntien ja valtion sosiaali- ja terveysalan viranomaisten kanssa edustaessaan kirkkoa erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja verkostoissa. Tuomiokapitulin diakonian asiantuntija/hiippakuntasihteeri on merkittävä diakonian viestijä.

 

25.11.2019

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Edustajisto

 

Linkki pdf-tiedostoon.

 

Lisätiedot:

Liisa Rintakallio, edustajiston puheenjohtaja, liisa.rintakallio@evl.fi

Tiina Laine, toiminnanjohtaja, 010 2190 305, tiina.laine@dtl.fi

 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.