02.11.2018

Dtl mukaan #ykkösketjuun-kampanjaan

Diakoniatyöntekijöiden Liitto on liittynyt #ykkösketjuun-kampanjaan tukemaan yritysvastuulain saamista Suomeen. Yritysvastuulaki varmistaa sen, että ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vaatimukset ulotetaan kaikkiin yrityksiin – myös niihin, joiden asiakkaat tai sijoittajat eivät ole kiinnostuneita ihmisoikeuksista.

Laki ei lähde siitä, että yritystoimintaan liittyvät ihmisoikeusloukkaukset voitaisiin poistaa kokonaan tai että yritykset pystyisivät hallitsemaan kaikki ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. Olennaista on, että yritykset velvoitetaan noudattamaan riittävää ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuutta.

Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite on määritelty YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa, joihin Suomi on jo valtiona sitoutunut. Huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että yrityksillä tulee olla käytössään asianmukaiset prosessit toimintansa kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi, välttämiseksi ja vähentämiseksi.

Voit liittyä ykkösketjuun allekirjoittamalla vetoomuksen täällä: https://ykkosketjuun.fi/liity-mukaan/