04.01.2018

Diakoniatyöntekijöiden matala palkka puhutti edustajistoa

Diakoniatyöntekijöiden liiton edustajiston kokouksen seminaariosuudessa keskusteltiin diakoniatyöntekijöiden palkkauksesta. Edustajiston jäsenet olivat huolissaan kirkon heikosta palkkakehityksestä ja diakoniatyöntekijöiden matalasta ansiotasosta. Kokouksessa todettiin, että vain 10 % diakonissoista hakeutuu kirkon työhön, koska sairaanhoitajana palkkaus on huomattavasti parempi. Vuonna 2016 sairaanhoitajan keskimääräinen kokonaispalkka kuntasektorilla oli noin 450 euroa suurempi kuin diakoniatyöntekijöillä. Lisäksi todettiin, että myös sosionomeihin verrattuna diakoniatyöntekijöiden palkkaus on alempi.

Edustajistoa pohditutti, tunnistaako kirkon palkkausjärjestelmä diakoniatyön vaativuutta. Ammatillinen diakoniatyö on asiantuntijatyötä, jonka koulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Monimutkaiset asiakastilanteet edellyttävät erityisiä vuorovaikutustaitoja sekä luovia menettelytapoja ja soveltamistaitoja. Työntekijät vastaavat osatoiminnon kehittämisestä ja edustavat siinä ominaisuudessa seurakuntaa verkostoyhteistyössä esimerkiksi sote-keskusteluissa. Käydyssä keskustelussa todettiin, että vaativuusryhmässä 503 oleva vaativan tehtäväalan hoitaminen on lähempänä diakonian vaativuutta kuin vaativuusryhmän 502 määritelmät.

Edustajiston jäsenten kokemuksen mukaan seurakunnissa käytetään palkkausjärjestelmää vaillinaisesti ja tällöin järjestelmän mukainen vaativuusosa, erityinen osa ja harkinnanvarainen palkanosa jätetään yleensä huomioimatta. Tämä näkyy alipalkkauksena, joka ei vastaa sen enempää järjestelmää kuin tehtävän vaativuuttakaan. Tulevaisuuden kannalta nähtiin huolestuttavana, jos hyvin koulutetut ja kirkon työhön motivoituneet diakoniatyöntekijät hakeutuvat muihin tehtäviin, koska muualla maksetaan asianmukaisempaa palkkaa. Diakoniatyöntekijöiden valinta näyttää kohdistuvan yhä enenevässä määrin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin.

Edustajiston yhteinen näkemys oli, että palkkauksen pitää olla kannustavaa ja tuoda kirkkoon ammattiryhmän pätevimmät, osaavimmat ja motivoituneimmat työntekijät. Kirkkoa ei pelasteta alipalkatulla henkilöstöllä.

Diakoniatyöntekijöiden liiton edustajiston syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja käytiin hallitusvaali. Hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle valittiin Antti Härö Rovaniemeltä, Eija Grönvall Kouvolasta ja Tanja Reinikainen Kiuruvedeltä. Varajäseniksi valittiin Sanna Laiho Helsingistä, Maija Kupsala Kälviältä ja Ulla Valtonen Turusta. Liiton puheenjohtajana jatkaa kaksivuotiskauden mukaisesti Saara Huhanantti.