Asiakassetelit pirstovat hoitoketjuja ja eriarvoistavat potilaiden hoidon saantia

24.10.2017

Asiakassetelin ulottaminen kaikkeen kiireettömään leikkaustoimintaan pirstoo hoitoketjuja ja uhkaa imeä sairaaloista hoitohenkilökuntaa.